Åldrande

Publicerat 2012-06-28

Tiden går fort och snart har hunden passerat medelåldern och börjar se äldre ut. Gråa hår dyker upp på nosen och i det dagliga livet går det inte lika fort som tidigare. Plötsligt börjar man inse att man inte kommer att följas åt så länge till. Läran om sjukdomar som hör till åldrandet kallas geriatrik.

Det kan vara svårt att se hunden åldras och upptäcka att inte bara kroppen och kroppens funktioner förändras utan också beteendet. Det som kallas biologiskt åldrande är en del av livscykeln. Åldrandet styrs av flera processer i kroppens celler och har med cellernas funktion, förnyelse och förökning att göra. Hormonella och ärftliga faktorer har betydelse för hur fort kroppen åldras. Faktorerna tillsammans bestämmer hur gammal en individ kan bli, om inte sjukdom eller andra yttre omständigheter förkortar livet. Arvsmassan har stort inflytande över hur gammal en individ kan bli och bestämmer individens livslängd.

Cellen åldras eftersom arvsmassan (DNA:t) förändras under livet. Förändringarna kan bero på skadliga ämnen som bildas i cellen vid cellens ämnesomsättning. Bland de skadliga ämnen som bildas är de så kallade fria radikalerna viktigast. Om fria radikaler inte oskadliggörs reagerar de med andra ämnen i cellen och kan skada cellen. Förändringar i arvsmassan kan ske spontant genom mutationer, men sker också successivt under cellens delning. Nya generationer celler får fler och fler förändringar i DNA:t. Till slut leder det till att celldelningen inte längre fungerar normalt och vävnaden har uppnått sin definitiva ålder.

Det sker kontinuerligt en vanlig celldelning i många vävnader för att ersätta gamla och slitna celler. Celldelningen medför att nya generationer av celler hela tiden bildas, till exempel hudceller och tarmepitel. Vid varje celldelning blir den yttersta delen av DNA:t kortare. Den yttersta delen av DNA:t kallas telomer. När telomeren helt försvunnit kan inte celldelning ske, vävnaden kan inte förnyas och kommer till slut att dö. Det finns ett självförstörelseprogram som utlöses när telomeren är borta som leder till cellens död.

Cancerceller åldras inte på samma sätt som vanliga kroppsceller, de kan dela på sig ett större antal gånger. Det beror bland annat på att de bildar ett enzym som kallas telomeras. Telomeras påverkar kromosomerna så att de inte minskar i längd vid celldelningen, cellen åldras inte och kan som sagt fortsätta att dela sig.

De förändringar som åldrandet medför kommer gradvis och smygande och de första tecknen på åldrande uppmärksammas inte alltid av djurägaren. Ett tecken på att hunden börjar bli gammal är att hunden får pälsförändringar. Hunden får gråa hår framför allt runt nosen och pälsen blir mindre tät och mer sträv.

Andra tecken på att hunden börjar bli gammal är att muskulaturen minskar och kroppsfettet ökar. När hunden blir väldigt gammal minskar kroppsfettet och hunden börjar magra.

Den gamla hunden har inte lika stort behov av en energirik kost som den yngre eller arbetande hunden. Ämnesomsättningen minskar och den fysiska aktiviteten minskar och ett för stort energiintag leder till fetma. Om man minskar mängden foder så minskar man inte bara mängden tillförd energi, utan även mängden vitaminer, mineraler och spårämnen. Då kan det uppkomma brister på viktiga ämnen.

När hunden står på en välbalanserad foderstat är risken för brister mycket liten. Om hunden däremot får en ensidig kost (till exempel bara kött) är risken för brister större. Kommersiellt hundfoder för den gamla hunden innehåller mer vitaminer och mineraler än foder för yngre djur. Mängden protein är minskad för att underlätta nedbrytningsarbetet och reningsarbetet för hundens njurar och lever. Proteinet som finns i seniorfodret är av extra god kvalitet för att hunden ska få i sig essentiella aminosyror.

Celler, vävnader och organ kommer med tilltagande ålder att fungera sämre och ha mindre förmåga till självreparation. En skada som uppkommer på en ung vävnad kan oftast med tiden helt läka ut så att vävnaden fungerar lika bra som före skadan. Hos en äldre vävnad fungerar läkningsprocesserna sämre och det är inte ovanligt att vävnaden inte återfår den kapacitet som den hade före skadan. En nedsatt funktion i ett organ får återverkningar på hela det organsystem som organet ingår i. Det kommer även indirekt att påverka alla kroppens vävnader och funktioner.

Den äldre hunden tycker inte om stora förändringar i livsföringen. Den vill ha rutiner som den känner igen, till exempel samma foder och promenader på samma tider. Det är viktigt för hunden att få ha en god och nära kontakt med de människor den känner. Hunden kan bli orolig om den lämnas ensam. Det ska man ha i åtanke om hunden lämnas på kliniken över dagen eller om den ska lämnas bort till hundvakt.

Det är ingen idé att försöka översätta hundens ålder till människoår, till exempel att ett hundår motsvarar 7 människoår. Livslängden hos olika raser varierar mycket och de mindre raserna blir oftast äldre än de större raserna. Hundar av de riktigt stora raserna blir sällan över 10 år gamla. De börjar bli gamla redan vid 7 års ålder. För andra mindre raser är 7 år mitt i livet och åldrandet börjar först vid 12–års åldern. Förväntad livslängd är den normala livslängden inom rasen och hunden anses vara gammal när den uppnått cirka 80% av sin förväntade livslängd.

Veterinär Ylva Trygger

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>