Atopi 1(2)

Publicerad 2014-09-23

Hösten är här och därmed kommer vi att vistas mer inomhus. Hundar som är allergiska kan bli sämre under vinterhalvåret, framför allt de som är allergiska mot kvalser. Därför tänkte jag att artikeln skulle handla om atopi.

Atopi kallas även atopisk dermatit. Det är en reaktion mot ämnen i miljön. Ämnena kommer in i hunden via luftvägarna och den inandade luften, genom huden eller via tarmarna. Vid en upprepad kontakt med allergenet bildar hunden IgE antikroppar. Det ger upphov till flera symtom, som till exempel hudinflammationer. Sjukdomen beror på en ärftlig benägenhet hos hunden att överdrivet reagera mot något ämne och sedan bilda IgE– antikroppar. Miljön påverkar sjukdomens utveckling och hur kraftig allergi som utvecklas. Det är således en kombination av arv och miljö. Hundar med en förälder som lider av atopi drabbas lättare än en hund med friska föräldrar. Atopi är en sjukdom som debuterar hos hundar i åldern 6 månader upp till 3 år. Det är ovanligt att sjukdomen debuterar över 5 år. En hund med atopisk dermatit utvecklar även lättare andra allergier, till exempel foderallergi, så det är vanligt att hunden utvecklar allergi mot fler och fler ämnen.

Vanligaste symtomen är klåda på olika delar av kroppen. Mest ses förändringarna på huvudet runt nosspegel, på läppar och runt ögon och öron. Armhålorna, buken, långt fram på bröstet och det hårlösa partiet mellan bakbenen drabbas också. Under svansen och i perinealområdet (området mellan anus och könsdelarna) ses ofta hudförändringar. Tassarna mellan tårna, mellan trampdynorna och huden längs benens insidor är områden med tunn hud där symtom snabbt uppkommer. Symtomen förvärras av att hunden kliar och får ytliga hudskador En bakteriell hudinfektion med stafylokocker och/eller en svampinfektion med jästsvamp kan få fäste i såren, det vill säga att hunden drabbas av en sekundär bakterie- och/eller svampinfektion. Huden kan bli röd, mjällig, mörkfärgad och pälsen blir tunnare. Hunden får även ofta återkommande ögon- och öroninfektioner. Människor med atopi får mer sällan klåda, utan sjukdomen yttrar sig oftast som astma eller hösnuva. En av de vanligaste hudproblemen hos människa är så kallade atopiska eksem.

Vid klåda talar man om den så kallade klådtröskeln. En hund med låg klådtröskel kliar sig lättare än en hund med hög klådtröskel. En hund med hög klådtröskel kan behöva exponeras för en större mängd allergen för att börja klia sig. Det kan behövas flera olika allergen för att klådtröskeln ska överskridas och klåda utlösas. Även andra faktorer, som stress och dräktighet, kan i kombination med allergen göra att klådtröskeln överskrids.

Det finns många olika ämnen som kan ge upphov till en atopisk reaktion. Husdamm kan orsaka atopi, men är i sig inte ett enskilt allergen. Det kan bestå av flera ingredienser som till exempel olika kvalster, pollen, hår från människa och djur, mögelsvampsporer, växt– och textilfibrer. Olika pollen från träd, gräs eller ogräs är en vanlig orsak till allergi hos människa och hos hund. Pollen är så lätta att de kan spridas med vinden över stora områden. Celler från det yttersta hudlagret (epitel) sprids kontinuerligt från människa och djur och det kan ge upphov till atopi, framför allt om det är förorenat med saliv eller urin. Mest allergiframkallande är epitel från människa, katt, häst, gnagare och fåglar.

För att ställa diagnosen atopisk dermatit krävs det att man utesluter andra orsaker till klådan: hudinfektioner, parasiter, psykiska stressfaktorer, torr hud och hög lufttemperatur är faktorer som alla kan provocera fram klåda hos hunden. Det behöver inte vara en enda orsak till att hunden kliar sig, oftast är det flera orsaker som gemensamt samverkar till att hunden börjar klia sig.

Klådan ska ha pågått mer än tre månader för att vara typisk för atopi. Om rasen har disposition för atopi och en förälder eller ett syskon har diagnosticerad atopi,
 så är diagnosen högst sannolikt atopisk dermatit. Det finns hudtester, så kallade pricktester, utarbetade för hund. De kan med relativt stor säkerhet avslöja om hunden är allergisk mot något/några allergen. De flesta symtom vid en allergi utlöses av ämnet histamin. Allergins symtom kan dämpas genom att man behandlar hunden med antihistaminer eller cortison. Det är dock viktigt att hunden inte har fått antihistaminer 10 dagar före en pricktestet och den får heller inte ha ätit kortison på cirka 6 veckor före testet. Hur lång tid som måste passera beror på vilken sorts kortison som hunden har fått och under hur lång tid hunden ätit kortison.

Vid en pricktest ger man först hunden lite lugnande medel och sedan rakas hunden på ett stort område på ena bröstsidan. Färdigberedda lösningar innehållande olika allergen sprutas in i huden. Allergenerna injiceras intradermalt (det vill säga in i själva huden) och varje allergen eller grupp av allergen sprutas var för sig så att flera små kvaddlar (bulor) bildas. Efter en kvart kontrolleras varje kvaddel för att se om hunden reagerat med en rodnad eller svullnad. Hunden sprutas även med en testinjektion med histamin. Histamininjektionen kallas den positiva kontrollen och den ska alla hundar reagera mot. Om hunden reagerat mot ett allergen jämförs reaktionen med den positiva histaminkontrollen. Hunden får även en testinjektion som bara innehåller fysiologisk koksalt. Den injektionen kallas för den negativa kontrollen. Det är viktigt att kontrollera att hunden inte reagerar på den negativa kontrollen.

Ylva Trygger
Veterinär

Läs del inlägg 2 om Atopi.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>