Atopi 2(2)

Publicerad 2014-10-19

Atopi är en allergisk reaktion mot ämnen i miljön. Ämnena kommer in i hunden via luftvägarna och den inandade luften, genom huden och/eller via tarmarna.

Det är lätt att säga att man ska undvika det allergiframkallande ämnet, men det kan vara omöjligt i praktiken. Vid dammallergi är det viktigt att minska mängden damm i huset och låta hunden vara utomhus så mycket som möjligt. Dammallergi är en kvalsterallergi, vilket gör att det är viktigt att vädra mycket. Hundens täcken och liggunderlag ska hängas ut för vädring. Det är bra att skaffa flera omgångar liggunderlag och täcken, då kan en omgång vädras medan den andra omgången används. Allergi mot dun och fjädrar förekommer hos hundar. Om hunden är allergisk mot dun och fjädrar måste innehållet i kuddar och täcken och liggunderlag bytas ut mot syntetiskt material.

Hyposensibilisering betyder att man succesivt försöker vänja hunden vid en eller flera allergener. Hyposensibilisering sker genom så kallad allergivaccinering och målet är alltså att öka förmågan hos patienten att tåla allergenerna i luften. Immunoterapi (behandling av immunsystemet) med hyposensibilisering hjälper i ungefär 70 % av fallen. Cirka 25 % av patienterna kan bli helt besvärsfria och runt 50 % får en betydande lindring av sina besvär. Behandlingen används framför allt när besvären förekommer hela året runt.

Vaccineringen sker på följande sätt: en liten mängd av det allergiframkallande ämnet sprutas in under huden varje vecka under en till två månader. Därefter sker injektionerna varannan vecka och senare med längre intervall. Om behandlingen fungerar kan hunden få injektioner med påfyllnadsdoser några gånger per år. Effekterna av hyposensibilisering ses inom 6 månader, men ibland kan det ta längre
tid för hunden att svara på behandling. I vissa fall kan behandlingen helt avslutas, men oftast måste den fortsätta under hela hundens liv. Olika raser svarar olika bra på hyposensibilisering.

Användning av kortikosteroider (kortison) är vanligt vid allergi. Vid atopi kan hunden behöva långtidsbehandling med kortison. Kortison bör ges i så låga doser som möjligt för att undvika biverkningar. Om hunden dessutom bara behöver medicineras varannan eller var tredje dag med kortison minskar biverkningsrisken ytterligare. Det är lätt att styra behandlingen med korttidsverkande tabletter eftersom dosen vid behov kan ändras. Kortison ska helst ges under en begränsad tid och behandlingen ska alltid ske under övervakning av djurägare och veterinär.

Andra preparat som kan ha effekt är antihistaminer. Flera, men inte alla, antihistaminpreparat har en något lugnande effekt på hunden. Det finns många preparat att välja mellan och man får prova sig fram för att hitta vilket preparat som har den bästa effekten på just den hund som ska behandlas. Antihistaminer kan inte helt dämpa klådan och de kan med fördel kombineras med en kortisonbehandling. Kortisondosen kan många gånger minskas om kortison ges tillsammans med ett antihistamin.

Vid atopi kan immunosuppressiva medel användas, till exempel Ciklosporinpreparat som Atopica vet. Ciklosporin har en antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Hunden måste vara ordentligt utredd och en korrekt diagnos måste ställas innan preparatet sätts in. Dräktiga och digivande tikar bör inte behandlas. Läkemedlet ges dagligen och man måste alltid vara noga med att tvätta händerna efter att man medicinerat hunden. Så snart de kliniska symtomen är under kontroll kan läkemedlet ges varannan eller var tredje dag. Eventuellt kan behandlingen helt avslutas. Normalt behandlas hunden under 3–6 månader. Om symtomen återkommer så återupptas behandlingen. Under behandlingen måste hunden komma på återkontroller där den kontrolleras med blodprover och urinprover. Atopica vet. kan inte kombineras med en vissa andra mediciner och kan inte heller ges om hunden ska vaccineras. Det är därför viktigt att djurägaren alltid informerar om vilken medicin hunden får när den går till veterinär, framför allt om djurägaren vänder sig till flera olika veterinärer.

Andra behandlingsalternativ är essentiella (livsnödvändiga) fettsyror som har en antiinflammatorisk effekt. Kroppen behöver omega–3 fettsyror och omega–3 fettsyrorna verkar antiinflammatoriskt och förändrar sammansättningen av fettsyror i huden på ett positivt sätt. Olika typer av lokalbehandlingar vid atopi kan ske med medicinska schampon, krämer, salvor, liniment eller andra inflammationsdämpande eller mjukgörande medel. Vid relativt begränsade hudförändringar kan lokalbehandling räcka för att göra hunden bra. När stora hudområden är involverade måste hunden få allmänt verkande mediciner (tabletter), ofta i kombination med lokalt verkande medel som schampon och salvor. Det finns medicinska schampon som innehåller beståndsdelar som kan ha en lindrande effekt vid klåda. Schampon kan hindra allergena ämnena att komma in i huden.

För det mesta kombinerar man olika typer av behandlingar för bästa resultat. Varje hund är unik och det måste även behandlingen vara!

Veterinär
Ylva Trygger

Läs inlägg 1 om Atopi.

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>