Borreliavaccin

Publicerad 2013-07-15

Sommaren är en härlig tid men innebär en del faror för våra hundar. Jag tänker då på faror som inte finns under vintern, till exempel värmeslag och ormbett. Fästingar förekommer så fort temperaturen någon gång under dygnet överstiger 5 grader. Symtom på fästingsjukdom kan hundar få under hela året, ofta ser vi veterinärer en topp under december–januari av någon outgrundlig anledning.

Denna gång tänkte jag att artikeln skulle handla om Borrelios. I början av juli i år dök nämligen det första Borreliavaccinet upp i Sverige!

Borrelios, eller Lyme disease som den också kallas, orsakas av en spiroket. Det finns olika varianter av spiroketen, men i ”förnamn” heter de alltid Borrelia.

I Skandinavien överförs borrelia till hunden när fästingen Ixodes ricinus biter sig fast. Det krävs att fästingen sitter fast och suger blod i minst 50 timmar innan spiroketen kan överföras. Fästingen genomgår flera stadier i sin livscykel och det är framför allt fästingens larv– och nymfstadie som suger blod från mindre däggdjur som möss, sorkar, råttor och fåglar. Fästingens nymfstadium anses vara den största infektionskällan för hundar och människor. De adulta (vuxna) fästingarna suger oftast blod från större däggdjur som rådjur och älgar. Den adulta fästingen suger blod vid ett tillfälle, lägger sedan ägg och dör. Larverna som kommer fram ur äggen är inte infekterade med borreliaspiroketen, utan överföringen av infektionen sker när de suger blod från ett infekterat däggdjur. Larven suger blod en gång och utvecklas sedan till nymf och efter ännu en blodmåltid blir nymfen en adult fästing.

Borrelios är en infektion som kan påverka flera organsystem, till exempel hud, leder, hjärta, lever, nervvävnad och njurar. Endast en liten andel hundar som infekterats med borrelia visar kliniska symtom. Cirka 95% av de som utsatts för smittan förblir helt symtomfria.

De vanligast kliniska symtomen är övergående feber, matvägran och artrit (ledinfektion). Människans vanligaste symtom är den röda ringen, det vill säga rodnaden i huden runt bettet. Hundar får mycket sällan den röda ringen i huden.

Diagnosen ställs med hjälp av blodprov, så kallad serologisk analys. Vid blodprovet letar man efter antikroppar mot borrelia. Hundar bildar i regel antikroppar 3-5 veckor efter infektion. Kliniska symtom uppträder oftast långt senare och hunden kan ha antikroppar utan att visa kliniska symtom på sjukdom.

Tidigare behandlade man alltid Borrelios med vanligt pencillin. Nu väljer man oftast lite ”starkare” antibiotika, det vill säga så kallade tetracykliner. Ju längre hunden varit sjuk, desto längre måste den behandlas. Vid akuta infektioner förekommer att hunden bara behandlas 10 dagar, men oftast behandlas hunden mellan 20–30 dagar. Den längre behandlingstiden beror på att hundar sällan visar akuta symtom vid borrelios, utan när väl sjukdomen upptäcks har den redan utvecklats till en kronisk infektion. Männsikor brukar behandlas från 10 dagar upp till flera månader. Det är framför allt vid kronisk borrelios som behandlingen måste pågå flera månader. Ju längre patienten varit sjuk, desto längre tid måste man behandla.

Undersökningar har visat att hundar kan bli persistent infekterade med borrelia, det vill säga inte tillfriskna helt från infektionen. I flera undersökningar har man sett att antikroppshalten sjönk under behandling med antibiotika för att sedan stiga igen sex månader senare. Dessa hundar hade inte fått någon ny infektion, utan det var den gamla som kom tillbaka. Spiroketen har hittats på platser i kroppen där immunförsvaret och antibiotika har svårt att komma åt dem. Det finns även misstankar om att spiroketen kan ändra form och på så sätt bli restistenta mot antibiotika.

Det finns delade meningar om antibiotikans effekt vid borrelios. De finns de som hävdar att antibiotika fullständigt får bort borreliosen, medan andra menar att antibiotika inte fullständigt lyckas eliminera spiroketen utan risken finns att sjukdomen blossar upp igen.

Bästa sättet att skydda hunden mot borrelios är att undvika att den blir fästingbiten. Det finns flera preparat mot fästingar registrerade för hund. Daglig genomgång av hunden minskar också risken för smitta eftersom det tar 2 dygn innan borrelia överförs från fästingen till hunden/människan

Det nya vaccinet förhindrar inte att fästingen biter sig fast, utan det ska reducera borreliaöverföringen. Vaccinet kan ges från 12 veckors ålder. Först ska hunden grundvaccineras 2 gånger med 3 veckors mellanrum och därefter bör den vaccineras årligen för att upprätthålla skyddet.

Studierna som genomfördes när vaccinet togs fram är tyvärr begränsade och det krävs fler och mer omfattande studier för att befästa vaccinets funktion och värde. Det finns andra vacciner mot Borrelios i andra länder, men hittills har Sverige inte ansett att vaccinerna varit tillräckligt säkra. Trilyme är således det första vaccinet som godkänts på svenska marknaden, men även om det är godkänt så anser Läkemedelsverket att värdet av vaccination mot Borrelios är begränsat. De vill helst att det ska ske fler och mer omfattande studier först för att befästa och bekräfta effekterna.

Självklart måste man, även om man vaccinerar sin hund mot Borrelios, se till att hunden inte får fästingar eftersom det finns andra fästingöverförda sjukdomar, till exempel anaplasmos och TBE (hjärnhinneinflammation). Det kan mycket väl vara så att vaccinet har begränsad effekt, men min åsikt är att om det nu finns ett vaccin som möjligen skyddar mot en av dessa vidriga fästingöverförda sjukdomar….. Ja, vad har vi då att förlora på att vaccinera våra hundar?

Ylva Trygger
Veterinär

Läs också artikeln Braveco ett nytt fästingmedel.

Undvik fästingar i sommar.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>