Brucella canis

Publicerad 2011-09-27

Den här artikeln handlar om Brucella canis. Det är en bakterie som orsakar aborter och sterilitet hos hund och som dessutom i undantagsfall kan smitta människor. Anledningen till att jag skriver om denna bakterie är att man har hittat en tik i Skåne i juli i år som testades positiv för Brucella canis.

Den drabbade två år gamla american staffordshire terriertiken är importerad från Polen och har parats utomlands tre gånger, varvid hon gick tom (inte fick några valpar alls) första gången och aborterade de två följande gångerna. Vid den sista aborten tog man prover från foster och hinnor och proverna visade att tiken var smittad med B. canis. Den hane som misstänks ha smittat henne är född i Serbien och har konstaterat sänkt fertilitet. Hanen finns nu också i Sverige.

Detta är det första fyndet av bakterien i Sverige och smittspårning pågår för att stoppa spridningen.

Den mest typiska sjukdomsbilden hos en smittad tik är att den utan andra kliniska symtom aborterar cirka två veckor före förväntad valpning (mellan dag 45 och 60). Tiken får en brun eller grågrön flytning under en till sex veckor efter aborten. Störningar kan dock ses under hela dräktigheten och tidig resorption förekommer. Resorption betyder att fostren bryts ner i livmodern och kommer ut som en tjockare flytning.

Brucellos påverkar inte löpningscykeln och tikar som aborterat kan efteråt få helt normala kullar, men också återkommande reproduktionsstörningar.

Hos smittade hanhundar förstoras pungen på grund av ansamling av vätska. Ofta ses också hudinflammation på pungen till följd av intensivt slickande. Bitestikelsvansen är kraftigt förstorad. Förändringar i spermabilden och minskad ejakulatvolym leder till sterilitet.

Andra organ kan också drabbas, till exempel ryggradsdiskar, ögon och hud. Flertalet smittade hundar är dock symtomlösa smittbärare. Det betyder att de inte visar några symtom alls, utan bara för smittan vidare.

Smitta sker vanligen vid parning, men alla kroppsvätskor kan sprida smitta, till exempel urin och vaginalsekret. Djur som lever i nära kontakt med en drabbad hund kan alltså smittas utan parning, men det är ovanligt.

Det är svårt att spåra smittan. B canis ligger inuti cellerna och det är inte säkert att immunförsvaret bildar antikroppar som går att se vid en provtagning. Hundar kan vara serologiskt negativa, det vill säga inga påvisbara antikroppar i blodet, trots att de bär på smittan. Odling på blod, vaginalsekret och sperma kan ge ett säkrare svar.

SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) rekommenderar avlivning av infekterade djur. Bakgrunden till den rekommendationen är just att bakterien lägger sig inuti kroppens celler och det gör att den är svår att nå med antibiotika.

Bakterien kan också smitta människor, men det är ovanligt. Oftast drabbas bara immunsupprimerade människor (när kroppens immunsystem är nedtryckt eller av någon anledning inte fungerar normalt). Symtomen är influensaliknande med återkommande feber. Smittvägen är vanligen kontakt med aborterade foster och fosterhinnor, men kan också gå via urin.

Veterinärer som misstänker Brucellos ska både kontakta SVA och Jordbruksverket. Sjukdomen är anmälningspliktig när förekomsten bekräftats genom provtagning. Det betyder att när man väl ställt diagnos måste veterinären anmäla sjukdomen till Jordbruksverket!

Det är av yttersta vikt att sprida information om sjukdomen, framför allt vill man nå ut till alla kennelägare och hanhundshållare. Inom EU bedöms risken för Brucellos vara låg men inte obefintlig. Sjukdomen är dock spridd utanför EU:s gränser. I USA orsakar B canis stora problem som berör hela kennlar. Uppfödare bör därför överväga att undvika parning med djur som härstammar från land utanför EU, om inte parningen föregås av serologisk provtagning med negativt resultat. Det är viktigt att känna till att hundar kan vara kroniska smittbärare utan att visa symtom.

Ylva Trygger
Veterinär

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>