Foder

Publicerad 2011-11-15

Den här artikeln handlar om hundfoder. Det är ett stort, svårt ämne där det pågår intensiv forskning. Foderfrågorna jag får när jag jobbar som veterinär är många och sällan helt lätta att besvara.

Det finns ett stort utbud av hundfoder att välja mellan och ”alla” har åsikter om vilket foder som är det ”bästa”. Hur ska man som djurägare kunna välja hundfoder när andra hundägare, uppfödare, försäljare i butiker, veterinärer och annat löst folk säger olika saker? Och hur ska man som försäljare av hundfoder veta vilket foder man kan rekommendera om hunden inte är helt frisk. Många gånger tycker djurägaren att veterinärfodret är för dyrt och vill byta till något billigare eller så har veterinären stängt sina portar för helgen och det speciella fodret som veterinären ordinerat är helt slut där hemma…

Jag tänker beskriva några tillstånd där det är väldigt viktigt att följa de ordinationer som veterinären ger. Många gånger kan man”tulla” på veterinärens ordinationer, men det finns tillstånd där man genom att byta foder kan framkalla sjukdom hos hunden bara genom att byta foder några dagar.

Hundar/katter med lever- och njursjukdom/skada: Vid lever- och njursjukdom/skada ska dieten minska arbetsbördan för lever och njurar genom att mängden protein i fodret är minskad. Det ställer stora krav på det protein som fodret innehåller. Dieten gör att halten av urinämne som bildas vid nedbrytningen av proteinerna minskar och det är urinämnet som i större mängder är giftigt för kroppen. Ammoniak (urinämne) i högre koncentrationer verkar som ett gift för kroppen. Om hunden har en lever- eller njursjukdom/skada kan man under en helg ge ett annat foder, men den bör inte äta annat än sin ordinerade diet längre tid än så. Om hunden har en kraftig skada/ sjukdom ska den inte ens under ett par dagar äta annan diet. Då är det bättre att djurägaren ger hunden ris och fisk under en helg i väntan på att veterinären öppnar igen på måndagen. När man kokar ris och fisk hemma får man INTE tillsätta salt om hunden har en lever- eller njurskada.

Hundar/katter med urinsten: När hundens urin koncentreras i njurarna kommer en del salter och andra ämnen att finnas i hög koncentration i urinen. Det bildas normalt små kristaller av olika slag. Om dessa kristaller ansamlas och om speciella förhållanden råder, kan kristallerna växa till i storlek och så småningom bli urinstenar. Det är viktigt att stenens sammansättning bestäms eftersom behandlingen skiljer sig åt mellan olika stentyper. Utsikterna för hur långvarigt resultatet av behandlingen blir beror framför allt på vilken typ av sten hunden har. Om stenen går att lösa med specialdiet är utsikterna goda om dietföreskrifterna följs under tiden som stenen löses upp och även resten av hundens liv. Vid vissa stentyper är det tillräckligt med diet, ibland krävs operation i kombination med diet och ibland krävs medicinering i kombination med diet. Behandlingen och dieten är alltid livslång.

En hund som har en tendens att bilda stenar kan under en helg äta annat foder, men bör inte göra det längre tid än så. Självklart beror det på vilken stentyp hunden bildar och ju noggrannare ägaren är desto bättre är framtidsutsikterna. Det finns hundar som extremt snabbt bildar nya stenar och då kan en helgs foderbyte leda till att hunden redan bildat nya stenar.

Hundar/katter med foderallergi: Foderallergi utecklas under en längre period mot ämnen som finns i hundens vanliga foder eller mot sådant som hunden regelbundet får i sig. För att ta reda på vad hunden är allergisk mot måste man utesluta alla tänkbara ämnen som kan orsaka allergin och det gör man genom att sätta hunden på en eliminationsdiet. Eliminationsdieten utesluter i möjligaste mån alla ämnen hunden kommit i kontakt med och innehåller foderämnen som hunden normalt inte äter. Eliminationsdieten ska ges under minst 8 veckor och det kan ta olika lång tid innan man ser en symtomförbättring. Några hundar är bättre redan efter ett par dygn och andra hundar kan behöva äta dietmat flera veckor innan förbättring ses. Hunden får under dieten inte äta något annat än specialdieten. Man får inte ge tuggben, godis, hushållsrester och inte ens vitaminer och andra tillskott under dieten. Om hunden får i sig annat under dieten får man börja från början igen, det vill säga det blir 8 veckor till med diet.

Flera ämnen i kosten kan ibland var för sig inte orsaka allergiska besvär. Om hunden samtidigt får i sig flera ämnen den inte tål kan det utlösa symtom. Det kallas för att hunden måste överskrida en viss tröskel för att symtom ska ses. Vissa hundar är kraftigt foderallergiska och där kan ett foderbyte under en helg göra att hunden får symtom och blir sjuk. Ofta är det bättre att laga hemlagat under en helg och köpa ”rätt” foder igen på måndag än att sätta hunden på ett annat foder ett par dagar.

Hundar/katter med diabetes: Hundens kost bör tillgodose alla kroppens behov och underlätta insulinbehandlingen genom att ge ett så jämnt upptag av socker till blodet som möjligt. Det innebär att fodret ska innehålla mycket fibrer och långsamma kolhydrater. Protein av hög kvalité ska ingå och fettet ska hållas på en låg nivå, men kroppens behov av de livsviktiga essentiella fettsyrorna måste tillgodoses. Vissa foder på marknaden kan innehålla glukos som energikälla även om det inte framgår av innehållsförteckningen. En hund med diabetes bör hålla sig till sitt foder och är det slut bör man ge hunden hemlagat under den helg fodret är slut.

Hundfoder är ett mycket spännande och roligt ämne, men också väldigt svårt. Det är ett ämne jag kommer återkomma till framöver

Ylva Trygger
Veterinär

Läs gärna artikeln om utfodring av valpar.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>