Foder till valpar

Publicerad 2016-11-17

Nästan alla hundägare, uppfödare och veterinärer har åsikter om hur hundar ska utfodras. Mycket forskning sker och under de senaste 15 åren har råden ändrats och kommer garanterat att revideras i framtiden eftersom det pågår intensiv forskning.

Den här artikeln kommer att rikta sig till utfodring av valpen och den växande hunden. Vid ett annat tillfälle kommer en artikel om utfodring av den sjuka och den gamla hunden.

De flesta valpar kommer att öka minst 40-50 gånger sin vikt under första året. Jämför det med ett människobarn som ökar cirka 3-4 gånger sin vikt under första året. När valpen växer som fortast, det vill säga upp till tre månaders ålder, är energibehovet 2-3 gånger högre än hos en vuxen hund. Från 6 månaders ålder minskar energibehovet successivt. Det är först vid 12 månaders ålder vad gäller en medelstor ras och18 månaders vad gäller en storvuxen ras som energibehovet nått den vuxna hundens energibehov. En hund av mindre ras har vuxit färdigt på höjden ungefär vid 6 månaders ålder, medelstora raser vid 12 månader och större raser är klara först vid 2 års ålder.

Det är av största vikt att det finns tillräckligt med näringsämnen i hundfodret och att de råvaror som ges är av god kvalitet för att valpen ska kunna växa på ett korrekt sätt. Små valpar har liten mun, färre tänder och liten magsäck och behöver därför ett valpfoder med hög smältbarhet och högt energiinnehåll. Större valpar kan gå över på ett foder med något lägre energiinnehåll om de har god aptit.

Vid en närmare inspektion av olika valpfoder går det snabbt att konstatera att de varierar mycket i sitt näringsinnehåll. Skillnaden i proteinhalt kan variera mellan 25-35 % och i fetthalt mellan 10-25 %. Det finns så kallade högenergifoder för vuxna hundar som i princip har samma näringsinnehåll som ett valpfoder, men foderbitarna är större. En hungrig, matglad individ kan ges ett foder med mindre protein och fett så länge näringen i fodret är det rätta. Valpen får sitt energibehov täckt av den större mängden mat och valpen blir mätt och nöjd. Det är mycket viktigt att valpen får i sig rätt sorts proteiner. Proteiner är livsnödvändiga och har många funktioner i kroppen, bland annat bygger de upp valpens kropp och ger även valpen energi.

Hanhundar växer fortare och blir större än tikar. En jämn och måttlig viktökning är bättre för skelettutvecklingen än en snabb och ryckig. För skelettutvecklingen är det bättre att valpen är för tunn än för tjock, men lagom är bäst. Ju större ras desto viktigare är det att hålla valpen slank.

Om valpen får för lite näring kommer det främst att ge en långsammare tillväxt, vilken dock kan kompenseras senare om fodertillgången ökas. För lite foder och dessutom fel sammansatt foder kan i värsta fall leda till påverkan på olika organ. Om fodret är korrekt sammansatt kan en mindre fodermängd kompenseras av en längre tillväxtperiod. Hundens storlek kommer vid vuxen ålder att vara samma, även om den uppnås först vid något högre ålder. Extrem svält kan dock leda till att hunden inte uppnår sin förutbestämda storlek. Efter en tillfällig (ofrivillig) svältperiod försöker kroppen kompensera det genom en ökad tillväxttakt. Det kan vara viktigt att tänka på om din valp frivilligt eller ofrivilligt stått stilla i tillväxttakten en period. Det är inte nödvändigt att ta igen allt på en gång, det är bättre att successivt öka fodermängden.

Under tillväxten ökar den totala mängden foder hunden behöver äta per dag samtidigt som foderbehovet per kilo kroppsvikt minskar. Kontrollera valpens storlek, vikt och hull och anpassa fodermängden efter valpen. Det är bättre att växa för långsamt än för fort. Det bästa är att utfodra unga hundar med begränsad mängd näringsriktigt foder av hög kvalitet eftersom en för stor mängd av samma kvalitetsfoder kan leda till ökad risk för skelettrubbningar. Tillväxttakten beror dels på arvet, dels på hur stort energiintaget är. Tänk på att även en valp/unghund kan bli fet och en hund som tillåts bli överviktig under uppväxten kan vid vuxen ålder lida av fetma.

En unghund av en storvuxen ras har ganska breda och lite knöliga ben, framför allt gäller det frambenen. Tillväxt av skelettet sker i benändarna, vilket gör att benet är tjockare i ändarna på skelettet och tunnare i mitten. Det gör att valpens ben kan se lite konstiga ut under uppväxten. Vid ett fel i skelettutvecklingen blir benen ännu bredare och knöligare och kan även bli skeva om någon längdtillväxt inte har skett. Vid misstanke om rubbning i skelettutvecklingen och om unghunden dessutom haltar bör veterinär alltid konsulteras.

Om valpen/unghunden utfodras med ett foder av hög och bra kvalitet behövs inga kosttillskott, vare sig av vitaminer eller mineraler. Någon eller några dagars fasta eller svält har ingen betydelse, det är först om valpen svälter flera dagar som tillförsel av näringsämnen kan behövas. Näringsbrist gör en valp trött och orkeslös. En valp med lagom hull ska inte gå ner i vikt.

Det finns inget hundfoder som är ”för” bra. Det enda negativa är att det oftast är dyrare för djurägaren. Om du ger din valp bra hundmat under uppväxten ger du din valp de bästa förutsättningarna för att växa och sedan leva ett långt och hälsosamt liv. Var bara noga med att ge valpen lagom mycket mat.

Ylva Trygger
Veterinär

Läs gärna Ylvas artikel om hundfoder.
Läs gärna Ann Marie Hammalunds artiklar om utfodring av valpar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>