Hormonbehandling

Publicerad 120802

Den här artikeln handlar om hormonbehandlingar. Jag tänkte kortfattat presentera några av de behandlingar som finns och när man använder sig av dem.

En anledning till att man ger hormonpreparat är att kroppens egen produktion av hormonet är bristfällig. Den typen av medicinering kallas substitutionsterapi. Den egna produktionen av hormon substitueras, det vill säga ersätts, med medicin. En annan anledning är att genom medicinering med ett hormon påverka kroppens egen hormonproduktion. Det kan finnas ett behov av att öka eller minska produktionen av ett kroppseget hormon och det kan man göra genom att ge ett stimulerande eller dämpande hormon som medicin.

Substitutionsterapi

De hormoner som frisätts från hypofysen har en reglerande funktion på andra hormonproducerande körtlar. Flera hormoner bildas i hypofysen och de flesta kan framställas syntetiskt. ADH (antidiuretiskt hormon) bildas i hypofysens baklob och har effekt på njurarna genom att mindre mängd urin bildas och den bildade urinen är mer koncentrerad. Avsaknad av ADH ger kraftigt ökad urinmängd. Den sjukdom som uppkommer vid brist på ADH heter diabetes insipidus och kallas på svenska för törstsjuka. Det ska skiljas från diabetes mellitus som har med insulinet att göra (se nedan).

Oxytocin bildas också i hypofysen och har två effekter. Det har en sammandragande effekt på muskulaturen i livmoderväggen och påverkar mjölknedsläppningen så att den färdigbildade mjölken i juvret pressas ut. Brist på oxytocin ger värksvaghet. Värksvaghet kan också orsakas av för låg halt kalcium i blodet och oxytocin ges vid värksvaghet som inte orsakas av kalciumbrist. Värksvaghet betyder svaga eller uteblivna krystvärkar. Krystvärkar är de kraftiga värkar som ska driva ut fostret.

Kortisol bildas i binjurarna. Brist på kortisol (och på hormonet aldosteron som också bildas i binjurebarken) orsakar Addisons sjukdom. Vid Addisons sjukdom kan kortisol behöva ges som substitionsterapi. Kortisoner ges vid flera sjukdomstillstånd (till exempel allergier), men då är det inte en substitutionsterapi utan veterinären vill få en starkare antiinflammatorisk effekt än vad kroppens eget kortisol kan ge.

Tyroxin (sköldkörtelhormon) kallas också T4. Behandling med tyroxin (Levaxin) är en vanlig substitutionsterapi. Sköldkörtelns produktion av tyroxin kan minska och en brist på tyroxin påverkar ämnesomsättningen, allmäntillståndet, huden och pälsen. Behandlingen har oftast god effekt och hunden får medicineras hela livet.

Insulin produceras av så kallade betaceller i de langerhanska cellöarna i bukspottkörteln (pankreas). Insulin behövs för att glukos som finns i blodet ska kunna ta sig in i cellerna och ge cellerna energi. Brist på insulin ger upphov till diabetes mellitus och den sjukdomen behandlar man genom att ge hunden insulin.

Behandling som minskar hormonets effekt

Vid sjukdomen Cushings sjukdom (hyperadrenokortisism) bildar binjurarna för mycket kortisol. Det ger symtom från hud och päls och påverkar allmäntillståndet. Vid Cushings sjukdom ger man oftast Lysodren som minskar mängden bildat kortisol, det vill säga man vill minska kortisolhalten i blodet.

Om man måste ge abortmedel så bör man ge det så tidigt som möjligt, helst innan ett foster har utvecklats. När man ger abortmedlet tidigt blir det ingen direkt abort, utan man förhindrar att ägget utvecklas till ett foster. Medicinen Alizine ges från första dagen efter parning och fram till dag 35. När man ger medlet senare än tre veckor efter parning kommer tiken att föda fram foster och det vill man helst undvika.

Om djurägaren inte vill att tiken ska löpa kan man medicinskt förhindra löp. Man använder ett syntetiskt progesteron och då bildas inga folliklar i äggstockarna och därmed bildas inget östrogen och ingen gulkropp. Behandlingen bör ske 1–2 månader före förväntat löp och injektionen upprepas var femte månad om man inte vill att tiken ska löpa. Biverkningar är vanliga. När man måste avbryta ett löp används samma progesteronderivat som ovan. Nästa löp kommer inte att påverkas av behandlingen, men man undviker helst alla behandlingar med progesteron på grund av biverkningarna.

Det finns sjukdomstillstånd som påverkas av testosteronhalten i blodet. Det är framför allt vissa typer av prostataförstoring, kronisk prostatit och analadenom. Hunden kastreras eller behandlas medicinskt med läkemedel som dämpar testiklarnas produktion av testosteron. Man behandlar oftast med progesteron (samma som ovan). Behandlingen kan också användas för att dämpa könshormonernas inverkan på hundens psyke. Det kan användas vid hanhundsaggressivitet eller satyriasis, det vill säga överdrivet sexuellt beteende.

Vissa tikar får dräktighetssymtom efter löpen trots att de inte är dräktiga. Tillståndet kallas skendräktighet eller pseudodräktighet. Skendräktigheten beror på flera hormoner. Prolaktin bildas i hypofysen och påverkar mjölkproduktionen. Ger man prolaktinhämmande medicin (Galastop) upphör mjölkproduktionen och juvrenas storlek minskar.

Veterinär
Ylva Trygger

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>