Leishmanios

Publicerad 2013-12-30

 

Det blir allt vanligare att man tar med sig sin hund när man åker på semester och med tanke på alla er som tänker ta med er hunden på solsemestern tänkte jag ta upp problemet med en parasit som finns bland annat i södra Europa, nämligen Leishmania.

Parasiten orsakar en sjukdom som heter Leishmanios. Leishmaniaparasiten är en så kallad protozoo och parasiten kan infektera flera arter, bland annat människa, hund, katt och gnagare. Idag räknar man med att cirka 14 miljoner människor är infekterade av parasiten, vilket gör den till den andra största parasitosen i världen efter malaria. Årligen beräknas 2,5 miljoner hundar drabbas. I Sverige är detta en anmälningspliktig sjukdom, vilket innebär att om man diagnosticerar denna sjukdom så måste den anmälas till Jordbruksverket. Leishmania har blivit mer vanligt i Sverige på senare år eftersom det blivit vanligare med importerade hundar från södra Europa.

Leishmania smittar i regel via bett av en sandmygga. Det är alltid honan som smittar vidare. Sandmyggan smittas av att hon suger blod från redan infekterade djur. Det går även att bli smittad med Leishmania via hudsår. När djuret eller människan försöker bli av med sandmyggan genom att slå ihjäl den kan smittan föras vidare från sandmyggan och in i såret. Sandmyggan trivs i träskområden och är beroende av vattendrag där den kan kläcka sina ägg. På grund av klimatförändringarna börjar sandmyggan kunna sprida sig norrut i Europa och nya rön tyder på att sjukdomen nu även finns i södra delarna av Tyskland.

Sjukdomen sprids mycket snabbt i de områden sandmyggan finns. Dels beror det på att sandmyggan snabbt förökar sig och förekommer i stort antal där den trivs, dels beror det på att bara en bråkdel av alla hundar som bär på parasiten uppvisar sjukdomssymtom. Många hundar kan kontrollera parasiten utan att utveckla sjukdom och utgör på det viset en reservoar för sjukdomen och kan fungera som symtomlösa smittspridare. Med en symtomlös smittspridare menas att de inte själva blir sjuka, men att de kan föra smittan vidare. Ett fåtal individer kan helt göra sig av med parasiten och blir således helt friska. I vissa områden är andelen smittade hundar upp mot 67 %!

Sjukdomen är en kronisk sjukdom med en varierande och komplex sjukdomsbild. Det tar några veckor upp till flera år från smitta till att sjukdomen utvecklas. Hundar i alla åldrar drabbas, men sällan hundar under ett år eftersom inkubationstiden är 
så lång. Drabbade hundar blir trötta och tappar i vikt trots bibehållen aptit. Vissa hundar drabbas av hudproblem med hårlöshet runt ögonen, hudinfektioner, sår runt nosen och på armbågar och knän. Såren är mellan 1/2-5 centimeter i diameter. Hundarna kan få klosjukdomar och drabbas av förhårdnader på trampdynor och nos. De får generellt förstorade lymfknutor, feber, av och kan få ledproblem i flera leder. Många hundar drabbas av njursvikt. Hunden får vid njursvikt en ökad törst, ökad urinering, kräkningar och avmagring kombinerad med minskad matlust.

Det finns många andra och mindre vanliga symtom som hundarna kan drabbas av och det gör att det är svårt att ställa diagnos. Några saker gör att man kan misstänka Leishmanios. Hunden får bland annat förändringar på flera blodprovsparametrar, till exempel förhöjda levervärden. Det går genom vävnadsprover, så kallad biopsi, att ställa en definitiv diagnos. Har man tur kan man hitta parasiten i olika organ. Det går att ställa diagnos genom serologi, det vill säga blodprover där man letar efter antikroppar mot parasiten och ibland kan man även odla fram parasiten från olika vävnader.

Flera läkemedel används för att bekämpa Leishmania. Det pågår intensiv forskning för att ta fram nya behandlingsalternativ eftersom de befintliga läkemedlen inte eliminerar parasiten till 100 %. Hunden är mer svårbehandlad än människan och återfall är mycket vanliga. Prognosen, det vill säga framtidsutsikterna, beror på hur allvarligt sjuk hunden är när diagnosen ställs och olika individer svarar olika bra på behandling. Oftast kommer de hundar man behandlar att vid senare tillfälle få återfall och eftersom sjukdomen inte går att bota är prognosen på lång sikt dålig.

Det är väldigt viktigt att se till att hunden inte smittas. Vissa antiparasitära medel har effekt mot sandmyggan, till exempel Exspot vet, Scalibor, Advantage och Advocate. Vi har ännu så länge haft turen att leva i ett land som inte har Leishmania. Därför är det av STÖRSTA vikt att förebyggande behandla hunden med något av ovanstående medel före resa till länder som är drabbade av sjukdomen. Smittorisken ökar med import av hundar och resor utomlands och det ställer krav på att svenska veterinärer har kunskap om sjukdomen så att rätt diagnos och behandling kan sättas in så fort som möjligt.

På marknaden finns några vacciner som tyvärr har relativt dålig effekt. I Sverige registrerades nyligen vaccinet Canileish, men fler vacciner håller på att tas fram. Hittills har man inte velat vaccinera på bred front eftersom man på blodprov inte kan skilja hundar som är vaccinerade från hundar som insjuknat i Leishmanios. Dessutom har vaccinerna haft många biverkningar och tveksam effekt. Den viktigaste åtgärden hittills har varit att få djurägare i fria områden att inte ta med sig hunden till smittade områden.

Ylva Trygger
Veterinär

 

 

3 kommentarer till Leishmanios

 1. Ninni Pousette skriver:

  Hej!
  Jag är i Spanien i två månader med min 12 årige Yorkhireterrier teorier. Jag har gett honom Nextguard Spectra, finns något skydd mot sandmygga i detta preparat? Har provat Scalibor, Advantage och hunden blir väldigt sjuk av detta, vad gör jag för att skydda honom när han inte tål preparaten?
  Mvh
  Ninni Pousette

 2. Hej!
  Har du provat Frontline? Det är lite mildare än de andra.

  • Ninni Pousette skriver:

   Jag provar Frontline, kan jag minska dosen första gången, han väger 2,8 kg?

Lämna ett svar till Veterinär Ylva Trygger Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>