Parasiter

Publicerad 2018-02-22

Denna artikel tänkte jag skulle handla om några olika parasiter. I samband med att vi reser mer med våra hundar utsätts både vi och hundarna för nya och annorlunda smittor. Hundpopulationen i Sverige har även ökat senaste decenniet och i storstäderna dyker det upp smittor och sjukdomar som tidigare varit väldigt ovanliga. Om din hund har återkommande diarré, tappar i vikt, får mjällig och tråkig päls eller bara tappat orken och blivit tröttare så kan den ha fått en parasitinfektion.Här kommer information om Giardia, Piskmask och Isospora.

Giardia är en vanligt förekommande encellig parasit som lever på tarmslemhinnan och kan hindra tarmens normala funktion. Giardiaparasiten avger cystor som sprids med avföringen från infekterad hund. Dessa cystor är mycket tåliga, bland annat är de resistenta mot flera desinfektionsmedel. De överlever flera månader i fuktigt och sval miljö, men är känsliga för värme och uttorkning. Giardia kan smitta mellan hundar via infekterat vatten och foder, men det vanligaste är att en hund blir smittad från närmiljön eller från en annan hund.

Giardia är en vanligt förekommande parasit och förekommer både hos friska och sjuka djur, men framför allt hos valpar. Cirka 25-30% av friska valpar är smittade och har Giardia. Parasiten ger inte alltid upphov till symtom, men de symtom som uppkommer är framför allt återkommande diarré och viktminskning. Symtom ses oftast hos unga individer i uppfödningsmiljöer där djurtätheten är hög. Parasiten kan även orsaka symtom i samband med stress, plötsliga foderbyten eller tarmstörningar av andra orsaker.

Diagnosen ställs med hjälp av avföringsprov. Om en hund är smittad bör den isoleras från friska hundar. Det är bra om ägaren schamponerar pälsen i samband med avmaskningsbehandlingen så att eventuella cystor avlägsnas från pälsen. Efter att hunden avmaskats bör behandlingsresultatet kontrolleras med förnyad träckprovsundersökning cirka 14 dagar efter avslutad behandling. Det är relativt vanligt att behandlingen måste upprepas flera gånger och ibland måste speciella preparat användas för att få hunden fri från Giardia. Eftersom cystorna kan överleva länge i miljön rekommenderas även att miljön hunden vistas i, saneras i samband med behandlingen, framför allt om hunden får återkommande problem med Giardia. Giardia räknas som en zoonos, det vill säga att den kan smitta från hund till människa. Det finns olika varianter (genotyper) av Giardia och det är inte alla varianter som kan smitta till människa.

Piskmask är en annan parasit som dyker upp då och då, men den är relativt sällsynt hos svenska hundar. Troligen är svenska klimatet för kallt för att utveckling av larver i ägget skall hinna ske under en normal svensk sommar. Däremot förekommer piskmask oftare hos importerade hundar och hos kennlar som har importerade djur. Hunden kan vid kraftig piskmaskinfektion tappa aptiten, få vattnig diarré, ibland blodblandad och kan även drabbas av uttorkning. Oftast insjuknar hunden inte alls, utan infektionen är en så kallad subklinisk infektion, det betyder att hunden inte visar några symtom alls, eller bara konstiga, ospecifika symtom, men att den kan smitta andra hundar.

Diagnosen ställs med hjälp av avföringsprov och det finns flera olika preparat att behandla hunden med. Behandlingen kan behöva upprepas efter fyra veckor. Eftersom parasitens ägg kan leva kvar länge i smittad miljö bör ett nytt avföringsprov tas efter tre till fyra månader.

Isospora är en parasit som sprids via oocystor i avföringen. Oocystorna kan överleva länge, framför allt om det är svalt och fuktigt. Det är sällan som Isospora orsakar sjukdom, men unga valpar kan drabbas av diarré om smittrycket är högt. Stress i samband med till exempel avvänjning, transport och flytt kan bidra till att utlösa diarré på grund av Isospora-infektion. Diagnosen ställs med hjälp av avföringsprov och det finns bra behandling. Eftersom oocystorna kan överleva länge är god hygien och miljösanering viktigt för att undvika återkommande problem hos nya kullar. För att minska/hålla nere smittrycket i till exempel en kennel bör all avföring dagligen tas bort från hundgårdar och där hundarna vistas. Inomhus kan ångtvätt användas för att avdöda oocystor, men först måste inomhusmiljön genomgå en ordentlig vanlig rengöring.

Det finns ett mycket bra test som du som djurägare/uppfödare kan köpa på apotek och på nätet. Det heter ”Kolla Masken” och då kan man skicka avföringsprov från sin hund/sina hundar till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) och både ställa diagnos själv och kontrollera behandlingsresultatet efter en behandling. Glöm dock inte att konsultera en veterinär om minsta tveksamhet uppstår.

Ylva Trygger
Veterinär

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>