Parning

Publicerad 2013-01-20

Den här artikeln skall handla om parning. Det kommer att handla om det normala förloppet och jag kommer i senare artiklar ta upp hur man fastställer dräktighet och hur en normal och en onormal valpning går till.

Tikens första löpperiod inträffar vid könsmognaden. Tidpunkten för könsmognad varierar och sker vid olika ålder för olika raser och individer. Vissa raser har sitt första löp vid sju till åtta månaders ålder, medan andra blir könsmogna redan vid sex månaders ålder. Det finns de som inte börjar löpa förrän de är närmare två år gamla. Tikar av de mindre raserna börjar löpa tidigast. Tiden mellan två löpperioder varierar också i längd mellan olika tikar. Oregelbunda löp är vanligt och det ökar inte risken för livmodersjukdom. Tiken löper med cirka 7–12 månaders mellanrum.

Bästa tiden för att para tiken är ungefär 12–14 dagar efter den första synliga blödningen. Det betyder att tiken hunnit komma några dagar in i östrus. Det går inte att ange någon specifik dag för parning eftersom det skiljer mycket vilken dag ägglossningen inträffar mellan olika tikar. Det går att göra vaginal cytologi eller ta flera blodprover och mäta hormonnivåer. Då får man en kurva över de hormoner som samspelar före och under ägglossningen. Vaginal cytologi innebär att cellprover tas från vagina några gånger under den kritiska perioden för att avgöra när ägglossningen kan beräknas ske.

Parning kan göras några dagar före ägglossning eftersom spermierna kan överleva mellan 4–6 dagar i livmodern. De ägg som lossnar från äggstocken går de första dagarna igenom en mognadsprocess innan de kan befruktas. De är även befruktningsdugliga några dagar efter. Det betyder att parning som sker några dagar före eller några dagar efter ägglossning kan resultera i valpar. Tiken kan betäckas under ungefär en vecka. Svårigheten är att bedöma när den veckan börjar och slutar. Parningsvilligheten kan variera hos olika tikar och unga tikar blir ofta parningsvilliga senare i löpet än äldre tikar.

Alla ägg som lossnar under en brunst gör inte det samtidigt och det gör att tiden för en lyckad parning förlängs ytterligare. Vissa uppfödare med många års erfarenhet lyckas hitta rätt dag och då räcker det att para tiken en gång. Andra uppfödare parar tiken några gånger med en eller två dagars mellanrum under den tid hon ställer upp för säkerhets skull. Riktigt noga måste man vara med de tikar som ska insemineras. Rätt tid för inseminering bestäms med hjälp av vaginal– eller blodprover.

Det är luteiniseringshormonet (LH) som påverkar äggblåsorna att mogna som framkallar ägglossningen. LH ökar kraftigt under östrus för att nå en topp och sedan minska igen. Den så kallade LH–toppen ses en till två dagar före ägglossningen. LH– toppen kan pågå mellan 1–4 dagar.

Det finns möjlighet att räkna ut hur en speciell tiks hormonkurva ser ut under löpningen. Flera blodprover tas under de tre veckor löpningen varar. Normalt krävs cirka sju blodprover. Då kan man se om hormonsvängningarna är normala, när under löpet ägglossningen sker och vilken tid det är lämpligt att para tiken.

Tiken förbereder sig för parning genom att äggceller produceras och förflyttas till en plats där största chansen finns att träffa på en spermie. Tiken har från födelsen ett stort antal ägg, så kallade ovula. Många av äggen kommer efterhand att mogna och lämna äggstocken vid de olika löpperioderna under tikens livstid. Antalet ägg räcker mer än väl till och det är inte brist på ägg som gör att äldre tikar inte blir dräktiga. Nya äggceller kommer vid varje löp att passera ner genom äggledaren. Äggstockarna producerar det kvinnliga könshormonet östrogen, det så kallade brunsthormonet. Det utlöser löpbeteendet och får slemhinnan i livmoder och vagina att växa till.

Äggcellerna lämnar äggstocken några dagar under östrus. Det gör att två parningar under denna tid kan resultera i valpar med olika fäder. Valpar från den ena hanhunden är inte alls påverkade av den andra hanhunden, utan innehåller bara kromosomer från modern och den verkliga fadern.

Dräktighetsperioden räknas från den dag tiken blir parad. I de fall tiken paras vid flera tillfällen med samma hanhund är det svårt att veta vid vilket tillfälle tiken blev dräktig. Ibland blir några ägg befruktade vid ett tillfälle och andra ägg vid ett annat tillfälle. Tiken är i medeltal dräktig i 63 dygn (61–63 dygn). Med normal dräktighetstid räknas dock från 58 dygn och upp till 68. I viss litteratur uppger man mellan 57–70 dygn.

Vid stora kullar sker valpningen ofta före 63 dygn och om tiken bara har enstaka valpar kan hon gå några dagar längre. Så länge tiken mår bra och inga grönaktiga flytningar uppträder är risken liten för att dräktighet är onormal. Läs mer om tikens dräktighet.

Ylva Trygger
Veterinär

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>