SLO – Symmetrisk Lupoid Onykodystrofi

Publicerad 2015-08-19

Denna artikel handlar om SLO, det vill säga symmetrisk lupoid onykodystrofi. Veterinär Linda Helsmo skrev en intressant artikel om denna sjukdom i Svensk Veterinärtidning under våren 2015.

SLO är en symmetrisk klosjukdom. Det innebär att flera klor på flera tassar angrips. Symtomen börjar på en klo och sprider sig snabbt vidare till övriga klor. Oftast är samtliga klor på alla tassar angripna inom två till nio veckor, men undantag finns där sporrarna inte angrips.

Det första symtomet på SLO är klokapselavlossning, vilket kan vara förknippat med smärta. Klokapselavlossningen kan ibland föregås av en brun rand eller ett blåmärke vid den översta delen av klon och det misstänker man kan bero på en blödning under klokapseln. När klorna växer ut igen dyker själva SLO upp och klorna blir korta, sköra, mjuka och missfärgade. Förvuxna klor, ofta med inflammationer vid klofalsen och en sekundär bakteriell infektion är vanligt förekommande. Hundar med SLO kan få återkommande skov med klokapselavlossningar.

Det är viktigt för veterinären att utesluta andra bakomliggande sjukdomar som i sin tur ger sekundära kloproblem. Veterinären bör ta generella blodprover och därefter speciella undersökningar lokalt runt klorna och utesluta bland annat bakterieinfektion, svampinfektion och cancer genom hudskrap, biopsier (vävnadsprover) och eleminationsdiet (uteslutningsdiet) för att utesluta allergier.

Bakterie– och svampinfektioner kan orsaka symmetriska klosymtom, men problemen kan också uppkomma sekundärt på grund av annan underliggande sjukdom, till exempel diabetes mellitus, Cushing, Addison eller sköldkörtelproblem. Vid leishmanios ses också ofta klosymtom. Neoplastiska, det vill säga cancersjukdomar, drabbar oftast en klo men vissa cancertyper kan drabba flera klor på flera tassar. Vid SLO och andra klosjukdomar förekommer sekundära bakterie– och jästsvampsinfektioner vid klofalsen.

För att kunna ställa diagnosen SLO krävs en biospi och att man undersöker vävnaden i mikroskop. En avlossnad klokapsel är inte användbar för provtagning, utan veterinären måste amputera den yttersta delen av tån och helst en drabbad sporre eftersom hunden inte står och stödjer direkt på den.

Eleminationsdiet rekommenderas oftast som ett diagnostiskt test för hundar med symmetrisk klosjukdom. Hos hundar med födoämnesreaktioner har man sett likadana symtom som vid SLO. De flesta hundar som genomgått eleminationsdiet har dock tyvärr inte uppvisat förbättring av symtomen.

Flera behandlingsförslag finns, men det tar tid att utvärdera effekten av en behandling eftersom det tar sex till nio månader för en ny klo att växa ut fullständigt. Utvärderingen försvåras också av att symtomen vid SLO går i skov.

Vid SLO rekommenderas först och främst behandling med omega–3 och omega–6 fettsyror. Ibland blir hundarna helt bra med hjälp av fettsyror, ibland ses bara en viss förbättring. Hundarna får en förbättrad klokvalitet inom tre till fyra månader, men återfall kan uppstå om fettsyrebehandlingen avbryts. Andra behandlingsalternativ är olika typer av antibiotika, kortison eller cytostatika. Enstaka hundar med kliniska symtom som liknar SLO blir symtomfria efter antibiotikabehandling under minst 6 veckor i kombination med eleminationsdiet.

Prognosen vid SLO är varierande. De flesta hundarna blir bättre med hjälp av behandling och de kan slippa klokapselavlossning och smärta, men de blir sällan helt bra och kommer nästan alltid ha vissa kvarstående klosymtom.

Patogenesen (sjukdomens uppkomst och utveckling) vid SLO är inte klarlagd, men kan härledas till immunsystemets sjukdomar. Sjukdomen är vanligare inom vissa raser och förekommer hos helsyskon och det gör att man misstänker en ärftlig predisponering. Det kan finnas flera möjliga patogeneser vid SLO och det kan vara orsaken till att behandlingsresultaten varierar kraftigt mellan olika hundar och olika individer.

Ylva Trygger
Veterinär

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>